Ламинирани паркети

За актуална информация относно цени и наличности моля посетете нашия магазин.

014 Дъб Hamburg | Germany 8mm AC4
014 Дъб Hamburg | Germany 8mm AC4
1003 Allegro Light  | Cadenza 8mm AC4 4V
1003 Allegro Light | Cadenza 8mm AC4 4V
1035 Ancient Oak  | Paloma 8mm AC5 4V | PLATINIUM
1035 Ancient Oak | Paloma 8mm AC5 4V | PLATINIUM
1038 Millenium Concrete | Paloma 8mm AC5 4V | PLATINIUM
1038 Millenium Concrete | Paloma 8mm AC5 4V | PLATINIUM
1103 Legato Light | Cadenza 8mm AC4 4V
1103 Legato Light | Cadenza 8mm AC4 4V
1207 Allegro Natural | Cadenza 8mm AC4 4V
1207 Allegro Natural | Cadenza 8mm AC4 4V
1305 Legato Light Natural | Cadenza 8mm AC4 4V
1305 Legato Light Natural | Cadenza 8mm AC4 4V
1412 Marcato Brown Natural | Cadenza 8mm AC4 4V
1412 Marcato Brown Natural | Cadenza 8mm AC4 4V
1491 Дъб Country | 6mm AC3 | Promo
1491 Дъб Country | 6mm AC3 | Promo